Tekstovne vsebine iz knjig, zapisov, dokumentov, digitaliziramo in pretvorimo v tekstovne datoteke.