Zajemanja zvočnega zapisa iz različnih zvočnih nosilcev